Dekkshop

TPMS DEKKTRYKKSVENTILER

Fra 1.november 2015 ble det innført et nytt EU krav som tilsier at alle nye personbiler skal være utstyrt med TPMS eller såkalte dekktrykksventiler.  TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) er et elektronisk dekktrykkovervåkingssystem i kjøretøyet. Systemet gir automatisk varsling om trykktap i ett eller flere dekk som varsles i bilens display når problemet opptrer. Ifølge EU-direktivet skal alle biler som er typegodkjent etter november 2012, og alle nye biler som er solgt etter november 2014, ha dekktrykkovervåkingssystem.

Direktivet omfatter ikke eldre biler. Biler eldre enn 2014 som ikke har et dekktrykkovervåkingssystem behøver ikke å ettermontere et slikt system.

 Hensikten med kravet er blant annet:
  • Øke kjøresikkerheten og redusere ulykker. Feil dekktrykk vil øke bremselengden og påvirke kurveegenskapene, og dekkene kan overopphetes.
  • Redusere drivstofforbruket pga. ikke optimalt dekktrykk.
  • Redusere CO2-emisjon og dekkslitasje pga. forhøyet rullemotstand.

Mitt kjøretøy har ingen TPMS. Må jeg få det installert på etterhånd?

I biler som underligger TPMS-kravet har et TPMS system allerede blitt installert ved produksjonen. Det finnes ingen plikt til å installere TPMS på etterhånd.
 

Hva er forskjellene på direkte eller indirekte dekktrykksensorer?

Direkte
Direkte TPMS er dekktrykkovervåkning ved hjelp av sensorer i hvert dekk som måler trykket og temperaturen. Registrerte data overføres trådløst til mottaker i bilen og vises i bilens instrumentpanel. Gir veldig presis dataregistrering, samt tilleggsfunksjoner som dekkposisjonsregistrering, måling av trykkfall mens kjøretøyet står stille, og overvåkning av reservehjulet.
 
Indirekte
Ved hjelp av bilens ABS-sensorer indikeres vedvarende eller økende forskjell på et hjuls omdreiningshastighet i forhold til de andre hjulene. Indirekte TPMS kan gi feilindikasjon om nye dekk monteres sammen med slitte dekk eller om dekk med annen dimensjon (rulleomkrets) monteres.

 

Typer sensorer

Det leveres 3 ulike typer sensorer:
  • Integrert i ventilen (OM eller ettermarked)
  • Skjult montering på felg eller på dekk (OM eller ettermarked)
  • Montert som ventilhette (Ettermarked).