Dekkshop

EU DEKKMERKING

EU dekkmerking er en ny obligatorisk dekketikett for alle dekk produsert etter november 2012, for på denne måten kunne gi en standard informasjon om rullemotstand/drivstofforbruk, våtgrep og utvendig støy. Dekketiketten har til hensikt å gi sluttbruker bedre informasjon om dekket, slik at valget skal bli enklere ved kjøp av nye dekk.

Når det gjelder vinterdekk, hjelper ikke EU dekkmerking nordiske forbrukere, da den nye dekkmerkingen ikke fanger opp det som er viktig for nordiske vinterforhold, nemlig grep på is, snø og slaps.  Her kan dekketiketten i verste fall faktisk være villedende og sette trafikksikkerheten på spill. Dekkmerkingen gjelder piggfrie vinterdekk, men ikke piggdekk.

Hvordan tyde dekkmerkingen

EU dekkmerking
Grafikken på dekkmerket vil for de fleste virke kjent siden den allerede brukes for husholdningsapparater. Når du velger nye dekk, er det best å velge dekk som møter dine behov best mulig. EU dekkmerking vil gjøre det enklere å sammenligne ulike dekktyper. Eu dekkmerking omfattes av tre egenskaper: drivstofføkonomi, våtgrep og ekstern dekklyd.

Drivstofforbruk - Rullemotstand

Rullemotstand EU dekkmerking
Drivstoffbesparelse er viktig både for å redusere CO2 utslipp og kostnader (det som måles og har betydning for CO2 er rullemotstand). Man måler fra lavt drivstofforbruk, kategori A (grønn) og oppover til kategori G (rød). Kategori D brukes ikke. Forskjellen mellom hver kategori tilsvarer en besparelse i drivstoff-forbruket på mellom 0,10 og 0,15 liter på 100 kilometer, for en bil med et forbruk på 6,6 liter pr. 100 kilometer.

Våtgrep - Brems

Våtgrep EU dekkmerking
Våtgrep er en kritisk sikkerhetsegenskap som relateres til dekkets evne til å stoppe raskt på vått underlag, og som kan beskrives i bremselengde. Forskjellen i kategoriene tilsvarer en distanse på mellom en og to billengder (3 til 6 meter) ved nødbremsing fra en hastighet på 80 km/t. Forskjellen i bremselengde mellom kategori A og F er mer enn 18 meter.

Støy

EU4
Nedre del av EU dekkmerking viser det eksterne støynivået kjøretøyet gir fra seg (ikke det indre støynivået som sjåføren hører) uttrykt i desibel. Jo mere sort på skalaen, jo høyere støy.