Dekkshop

LAGRING AV DEKK

Riktig oppbevaring og lagring av dekkene dine forlenger levetiden. Det er ikke likegyldig hvordan dekkene blir lagret. Helst bør de lagres mørkt, tørt og kjølig. Fremfor alt må de ikke utsettes for sollys under lagring, det vil fremskynde aldringsprosessen av dekkene kraftig. Det optimale er å lagre dem på felg, hengende. Eventuelt kan de stables liggende. Dekk uten felg bør lagres stående. Dekkene bør ikke lagres i nærheten av, eller komme i kontakt med løsningsmiddel, olje eller smøremiddel.

Vask dekkene
Før du setter vekk dekkene for sesongen bør både dekk og felger rengjøres skikkelig. Fjern eventuelle steiner eller rusk som har blitt fanget i dekksmønsteret. 

Sjekk lufttrykket
Sjekk også at lufttrykket er normalt. Det lønner seg å fylle mer luft i dekkene en hva som er normalverdier, dette fordi det siver luft av dekkene i løpet av lagringen. Riktig lufttrykk er også viktig for å beholde profilen på dekkene.